Élémentaire mon cher Alzheimer !

Ian McKellen est vieux. Ian McKellen a Alzheimer. Ian McKellen est Sherlock Holmes.

, ,